“Tinder-dating” for lokalmat på SMAK 2020

Matmerk, Hanen og Økologisk Norge står sammen om å løfte frem lokale produsenter på SMAK 2020. Under vignetten Lokalmat.no skal lokale småskalaprodusenter vise frem sine unike produkter.

Panterekord for «svenske-bokser»

Nordmenn kjøper stadig mer brus og øl fra Sverige. Hittil i år er det blitt pantet nær 34 millioner såkalte «svenske-bokser» i Norge, og det er større vekst i pant av svensk tomgods enn...

Flytter varetransporten i Nordland fra vei til tog

ASKO har i lengre tid jobbet med å finne gode løsninger for leveranser til Nordland og Bodø for å redusere både miljøbelastningen og transportkostnadene. Nå har de funnet løsningen, og ASKO Midt–Norge sin varetransport...

Arbeidsulykke ved ASKO Oslofjord

I forbindelse med byggearbeider ved ASKO Oslofjord sitt nye lager i Sande i Vestfold, ble to bygningsarbeidere skadet. De to ble hentet med luftambulanse og skadeomfanget er så langt ikke kjent.  

Skaper en global iskremgigant

Nestlé kunngjorde i dag inngåelsen av en avtale om å selge sin amerikanske iskremvirksomhet til Froneri. Selskapet er et joint venture fokusert på iskrem, eid av Nestlé og PAI Partners. Transaksjonsverdien er på 4...

Bedriftene utenfor Oslo er de mest optimistiske

Flere politikere har den siste tiden uttrykt bekymring for næringsutviklingen i distriktene. – Riktignok er det stor jobbvekst i Stor-Oslo, men våre undersøkelser viser at andelen arbeidsgivere som planlegger vekst, er større i distriktene....

Matvareprisene demper prisveksten

Matvareprisene har gått ned med 0,8 prosent de siste 12 månedene og har dermed bidratt til å dempe den samlede prisveksten i Norge. Det viser ferske tall fra SSB.

Få funn i analyser av kjøtt- og karbonadedeig

Bare to av 308 prøver norskprodusert kjøtt- og karbonadedeig av storfe inneholdt den farlige varianten av E. coli-bakterier (STEC), viser en kartlegging Veterinærinstituttet har gjort for Mattilsynet. Til tross for svært lave nivåer, er...