Cxense Display

Vann i drivstoffet på 123 Stridsklev i Porsgrunn

circle-k

Automatstasjonen 123 på Stridsklev i Porsgrunn ble stengt klokken 18.30 onsdag 16. november etter at kunder varslet om motorproblemer etter å ha fylt drivstoff på stasjonen. Det ble avdekket vannintrengning i bensintankene under bakken.

Kostnader knyttet til istandsetting av kundenes biler dekkes av Circle K som eier stasjonen. En miljøaksjon er igangsatt for å hindre forurensning.

Onsdag 16. november om ettermiddagen ble Circkle K sin tilsynsmann på 123 Stridsklev i Porsgrunn varslet om at fire biler hadde fått problemer etter å ha fylt bensin på automatstasjonen. Stasjonen ble stengt umiddelbart.

Kartlegger kortbetalingene
For å forhindre at bensinkunder får drivstoff med vann fra undergrunnstanker, gjør tilsynsmenn hyppige vannpeilinger på tankene. Denne stasjonen ble sist peilet tirsdag 15. november klokken 11.

Volummålingene på stasjonen viser at vanninntrengingen har begynt om ettermiddagen tirsdag. I tidsrommet fra inntrengningen startet til stasjonen ble fylt, har noen titalls biler fylt drivstoff på stasjonen.Dette kartlegges nå ved å gå gjennom kortbetalingene i det aktuelle tidsrommet.

Risikoen for motorproblemer for kunder varierer med vannmengde på fylletidspunktet, og hvorvidt kunden har fylt full tank eller fylt mindre mengder vannholdig drivstoff.

Kunder holdes skadefrie
– Vi har oversikt over alle kunder som har fylt i det aktuelle tidspunktet, ettersom alle kunder på en automatstasjon betaler med kort. Samtlige blir nå kontaktet for å kartlegge om de har problemer som gjør at bilen må kontrolleres på verksted. Kunder som må ha bilene på verksted som følge av vann i bensinen skal holdes skadefrie, kostnadene som skyldes kvalitetsbrist på drivstoff dekkes av oss, sier Pål Heldaas, kommunikasjonsdirektør for Circle K.

Miljøaksjon
Når vann trenger inn i en drivstofftank, gjøres det rutinemessige undersøkelser for å kartlegge om det lekker drivstoff ut fra tanken. Miljøundersøkelser i grunnen under stasjonen er igangsatt og en pumpebil tømmer tankene for bensin for å minimere skaderisikoen.

Relaterte artikler