Cxense Display

Utsettelse av spill- og tapsgrenser

Arkivfoto: Karine H. Henriksen

Norsk Rikstoto har søkt om å få en utsettelse i forhold til å implementere spill- og tapsgrenser for sine kunder. Søknaden er innvilget, og Rikstoto har nå fått en frist til 1. januar 2020. Da må de ha en ferdig løsning på plass.

Carl Fredrik Stenstrøm – kommersiell direktør i Norsk Rikstoto.

Selskapet er i ferd med å bygge solid kompetanse på hvordan luke ut uheldig spilladferd og til å hjelpe kundene til å finne et fornuftig nivå for hvor mye man bør spille for. Likevel ønsker Norsk Rikstoto litt lengre tid før endelige totalgrenser blir implementert.

– Norsk Rikstoto har fremmet et løsningsforslag overfor Lotteritilsynet om at hver enkelt kunde skal kunne få en individuelt tilpasset totalgrense for spill på hest. Vi føler å være godt i gjenge med å få oversikt over kundegruppene våre, men utsettelsen gir oss arbeidsro til å få enda bedre kunnskap om våre kunder og deres spilladferd før vi innfører totalgrensene fra 1. januar 2020. Vi jobber etter malen; forebygge, oppdage og reagere. Det gjelder å finne et sikkerhetsnett for dem som ikke kan sette egne totalgrenser, sier Carl Fredrik Stenstrøm – kommersiell direktør i Norsk Rikstoto.

– Vi skal ha et nytt forslag til løsning 1. september 2019 – og med implementering 1. januar 2020. Vi trenger mer forskning på området, og vi trenger et bredere grunnlag for å fastsette grenseverdiene. Vi er allerede godt i gang med jobben og legger store ressurser i å gjøre jobben så profesjonelt og grundig som mulig, sier Stenstrøm.

Norsk Rikstoto er en frittstående, næringsdrivende stiftelse som ble etablert 24. september 1982 av Det Norske Travselskap (DNT) og Norsk Jockeyklub (NJ). Stiftelsen har et overordnet ansvar for all totalisatorvirksomhet og en overordnet økonomisk styring av hestesporten. Norsk Rikstoto skal være en vesentlig bidragsyter til å sikre utviklingen av hestehold og hesteavl i Norge.

Relaterte artikler