Cxense Display

Tagged: SSB

Økt varekonsum i januar

Husholdningenes varekonsum økte med 0,3 prosent fra desember 2018 til januar 2019, viser sesongjusterte tall. Nedgang i bilkjøp bidro til å dempe oppgangen i varekonsumindeksen.

Færre overnattinger i Norge

Ferske tall viser en nedgang i antall overnattinger ved alle typer overnattingsbedrifter i Norge i september i år, målt mot september i 2017. Dette er den første måneden i 2018 der vi har en...

Fortsatt nedgang i matprisene

Tall fra SSB viser at matprisene sank med 0,4 prosent fra august til september 2018. De siste 12 månedene har matprisene økt med 3,4. Det siste året har prisutviklingen for mat med andre ord...

Høyere matvarepriser

Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,0 prosent fra juli 2017 til juli 2018, mens KPI-JAE steg 1,4 prosent i samme periode. Fra juni til juli 2018 økte KPI 0,7 prosent, hovedsakelig grunnet matvareprisene, melder SSB. 

Svak økning i matprisene

Tall fra SSB viser at matprisene steg svakt med 0,2 prosent fra mars til april. Siden januar har matprisene steget med 0,3 prosent, mens det generelle prisnivået har steget med 1,6 % i samme...

Over 200 egg hver i året

Det er ikke bare i påsken vi spiser mye egg! I Norge finnes det over 4,3 millioner høner som sørger for at vi får i overkant av 200 egg hver i året melder SSB.

Detaljhandelen ned i februar

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,6 prosent fra januar til februar i år, viser sesongjusterte tall fra SSB. Dette skjer etter en nedgang på 0,3 prosent fra desember i fjor til januar i...