Pølsemaker med historiens laveste sykefavær

Produksjonssjef Jan Erik Andreassen til venstre, flankert av de to hovedtillitsvalgte Geir Larsen og Espen D. Braathen. (Foto: Leiv Vidar)

Mens prosessindustrien generelt og kjøttbransjen spesielt, sliter med høy andel sykmeldte, har pølsemakeren Leiv Vidar på Hønefoss klart å redusere sykefraværet betydelig de siste årene.

Det er et langsiktig fokus på sykefravær, med oppfølging og tilrettelegging, som har gitt de gode resultatene.

Hovedtillitsvalgt, Geir Larsen, på pølsestopperlinje sammen med Rossana E. Gines og Khazal Azari. (Foto: Leiv Vidar)

– Vi tar som utgangspunkt at våre medarbeidere er voksne, ansvarlige personer som er stolt av arbeidet sitt, og har et genuint ønske om komme på jobb. Derfor har vi blant annet hatt fokus på trivselsforbedrende tiltak, og ikke minst god og tett dialog med de ansatte og fagforeninger også i krevende omstillingsprosesser, sier produksjonssjef Jan Erik Andreassen i en kommentar.

– Når vi i tillegg tar høyde for at snitt-ansiennitet i produksjonen hos oss ligger på over 15 år, er resultatene intet mindre enn imponerende! Våre medarbeidere fortjener rett og slett stor ros.

I 2016 er sykefraværet nede i rekordlave 3,4 prosent, mens kjøttbransjen totalt til sammenligning har ligget stabilt i overkant av 8 prosent de siste årene.

De lave fraværstallene skyldes at bedriften har innført gode oppfølgingsrutiner, individuell tilrettelegging, automatisering av en del tunge og repeterende arbeidsoppgaver, samt en god forsikringsordning for å få ansatte raskt tilbake i jobb.

Bedriften har i tillegg i en årrekke registrert fraværsårsaker i et frivillig system, og bruker dette aktivt i forhold til forebyggende tiltak og oppfølging.

(Pressemelding)

Lik og følg gjerne Fastfood på Facebook.

Abonner på vårt gratis nyhetsbrev som kommer ut en gang i uken.

Relaterte artikler