Fra premieutdelingen.
Foto: Landbruks- og matdepartementet