Cxense Display

Kåret til «Årets omdømmeklatrer 2017» i Norge

I den årlige omdømmeundersøkelsen Rek-Trak går McDonald’s nesten 9 poeng frem sammenlignet med fjorårets undersøkelse, og får 64,5 i den ferske omdømmemålingen som presenteres i dag.

Erik Lødding og Morten Stornes i McDonald’s Norge. (Foto; Karine H. Henriksen)

– Det er svært hyggelig at det målrettede arbeidet som gjøres i McDonald’s her i Norge legges merke til. Målingen reflekterer nok i stor grad arbeidet som vi gjør innenfor områder som bærekraft, sysselsetting av unge og integrering av etniske minoriteter. Det aller viktigste omdømmearbeidet er imidlertid opplevelsen kundene får når de besøker McDonald’s-restaurantene rundt om i landet. Det at kundene får god mat og god service i hyggelige omgivelser er selve bærebjelken i å skape et godt omdømme, sier Erik Lødding, leder for kommunikasjon og myndighetskontakt i McDonald’s Norge.

Stort engasjement

Det har kommet mange positive nyheter fra McDonald’s det siste året, som har blitt lagt merke til.

– I fjor åpnet Ronald McDonald Barnefond og Stine Sofie Senteret verdens første mestringssenter for voldsutsatte barn. I august lanserte McDonald’s også økologiske egg fra frittgående høns, som er en viktig del av dyrevelferdssatsingen i selskapet. Nå i år har vi også latt kundene våre få være med å smake flere vegetarburgeralternativer, og komme med sine synspunkter.

– Det nye produktet lanseres i neste uke, og har skapt stort engasjement. I mars åpnet vi også den første testrestauranten med vårt nye servicekonsept, som har fått gode tilbakemeldinger. Dette er ting som legges merke til, og som kundene er opptatt av, sier Lødding.

Krevende å nå opp i omdømmeundersøkelser

-I denne type undersøkelser, hvor bransjer måles opp mot hverandre, er det ofte vanskelig for selskaper i fast food-sektoren å score bra på omdømme. Terskelen for å si at man liker selskaper i fast food-sektoren er gjerne noe høyere enn andre bransjer. I så måte er denne målingen en viktig bekreftelse på at McDonald’s har gjort mye bra både i restaurantene, men også med tanke på samfunnsansvaret som vi tar. Dette skal imidlertid ikke være noen hvilepute, for vi skal hele tiden jobbe for å bli enda bedre, sier Erik Lødding i McDonald’s Norge.

(Pressemelding)