Ikke for sent å bli utstiller

Den 10. og 11. oktober møtes hele bransjen på Foodscape, og hele 80 bedrifter er allerede representert som utstillere. Arrangøren har fortsatt plass til flere, uavhengig om man er stor eller liten.

(FOTO: MORTEN HOLT/HORECA)

– Dette er en viktig arena for å knytte nye kontakter, lære av hverandre og ikke minst få inspirasjon i arbeidet med fremtidsrettet mat og drikke. Vi oppfordrer derfor alle, uansett hvor langt man har kommet i arbeidet med bærekraft, om å delta som utstiller på Foodscape, sier prosjektleder Torill Engelberg.

Foodscape:

  • Her møter du alle som jobber med mat og drikke, og som er opptatt av å finne bærekraftige produkter og løsninger
  • Hit kommer offentlige og private innkjøpere, og eiere, drivere og andre beslutningstakere
  • Her kan du fremme salget av dine bærekraftige produkter og løsninger
  • Ved å være til stede som utstiller, viser du med tydelighet at din virksomhet tar bærekraft på alvor

Messen er en en salgsarena, et utstillingsvindu og en kompetansehub for innovasjon knyttet til ansvarlig og lønnsom matproduksjon.Foodscape skal vise bredden av det som utvikles av sunnere og fremtidsrettet mat og drikke, men også løsninger innen emballasje, oppbevaring, distribusjon, avfallshåndtering og teknologi.

Mat- og drikkebransjen arbeider for en bærekraftig matproduksjon i tråd med FNs bærekraftsmål. Fremover skal Norge produsere sunnere mat på en mer miljøvennlig måte, som skal redusere klimaavtrykket og bidra til et sunt liv for dagens og fremtidens generasjoner. Derfor skal Foodscape være en fremtidsrettet og samlende arena for bærekraftig verdiskapning innenfor mat- og drikkenæringen – bredt representert fra hav og jord til bord.

– Bærekraftig matproduksjon og arbeidet med å legge til rette for et sunnere kosthold er tema som hele næringen jobber med, og som forbrukerne er opptatt av. Foodscape blir derfor en svært aktuell møteplass for hele norsk matbransje.
Terje Sletnes, næringspolitisk direktør i NHO Mat og Drikke.

Relaterte artikler