Cxense Display

Hennig Olsen støtter videregående skole i Kenya

Elevene mottar gaven FOTO: Hennig-Olsen Is

På landsbygda i Kenya under Mount Kenya ligger bygda Lusoi. Her har lokale ildsjeler bygget en skole for barna. De har allerede, ved hjelp av støtte fra Finland, klart å drifte en barneskole. En videregående skole ble etablert i 2012, og trenger sårt til midler til oppbygging.

 

Hennig-Olsen Is har kommet i kontakt med grunnlegger og ildsjel Boro Gathuo gjennom hans venner i Kristiansand. Gathuo er selv fra området og har tatt universitetsutdannelse. Han har innsett hvor viktig utdannelse er, og ønsker å bidra slik at barna kan få den samme muligheten.

Elever og ansatte ved skolen i Lusoi. FOTO: Hennig-Olsen Is. 


Den videregående skolen har 77 elever på 4. klassetrinn. De får noe offentlig støtte, blant annet til lærerlønninger, men må skaffe resten av midlene selv. Foreldrene må betale skolepenger, men det er snakk om en liten sum.

Når Hennig-Olsen Is er på besøk, ser de med egne øyne at det er svært enkle forhold ved skolen, to av klasserommene har jordgulv og er uten vinduer. Det er ikke strøm og svært lite utstyr.


Lusoi Highschool. FOTO: Hennig-Olsen Is

Hennig-Olsen Is har ønsket å støtte dette prosjektet, og har nå gitt omlag 27 000 kroner til strømforsyning og innkjøp av diverse IT-utstyr. Med strøm, PC- og internettilkobling får elevene muligheten til å følge forelesninger fra nettet.

Rektoren underskriver for å ha mottatt støtten fra Hennig-Olsen Is. FOTO: Hennig-Olsen Is. 

– Vi har etablert god kontakt med skolen, og vil nå følge med om de får nyttiggjort seg av midlene de har fått. Dersom dette blir vellykket, ser vi ikke bort fra et videre samarbeid, skriver Marianne Stordal, prodkuksjonsdirektør i Hennig-Olsen Is, i sitt reisebrev fra Kenya.

Relaterte artikler