Freia frikjent og Coca-Cola felt i MFU

Hverken lykkehjul i barne- og familieparker eller tema fra filmen Askeladden er markedsføring særskilt rettet til barn eller uaktsom markedsføring til ungdom melder MFU. Kinospill før familiefilm fra Coca-Cola var derimot feilplassert.

MFU (Matbransjens Faglige Utvalg) har behandlet en klage på bruk av et tema fra filmen Askeladden i en konkurranse for produktene M og Non Stop. Utvalget vurderte at Freias mediekjøp var rettet til en eldre målgruppe. MFU frifant derfor Freia etter en helhetsvurdering.

Lykkehjul i fornøyelsesparker
Utvalget har også behandlet en klage på lykkehjul i Dyreparken, Kongeparken og Tusenfryd. Klager mente at utformingen av stands med lykkehjul, hvor det kan vinnes store sjokoladepremier er markedsføring særlig rettet til barn.

MFU har i sin vurdering frikjent Freia og blant annet lagt vekt på at det betales for å komme inn i parkene og at lykkehjul er en alminnelig attraksjon i slike parker.

Aktiverende spill før kinofilm
Coca-Cola ble felt for å opptrådt i strid med MFUs retningslinjer. Retningslinjene regulerer markedsføringsaktiviteter for mat og drikke rettet til barn og unge.

MFU har gitt klager medhold i at et kinospill med Coca-Cola som aktiviserer seerne før barne- og familiefilmen Askeladden, er markedsføring særlig rettet til barn. Vedtaket er enstemmig i MFU.

Nordisk Film Kino og deres underleverandør Media Direkt Norge beklager at kinospillet feilaktig er plassert foran en barne- og familiefilm. I henhold til avtale med Coca-Cola skulle ikke dette skje. Aktørene har i ettertid rettet opp rutinene.

Relaterte artikler