7-Eleven og Coca-Cola frikjent i MFU

Verving av venner til 7-Eleven med Coca-Cola zero som belønning er ikke vurdert til å være markedsføring rettet særskilt mot barn.

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) har behandlet en klage på 7-Elevens venneverving via app, sms og nettside.

Belønningen var å motta en Coca Cola zero. Utvalget vurderte at hverken markedsføringstiltaket, produktet, utforming av app eller nettsted ble ansett som særskilt rettet til barn.

Utvalget gir kritikk til 7-Eleven og Coca-Cola for ikke å ha aldersgrense på aktiviteten. Aktørene har nå endret sin praksis på dette.

Vervepremien er ikke lenger Coca-Cola zero men kaffe. Utvalget var enstemmig i sin vurdering.


Relaterte artikler